สทนช. อาสาประสานความร่วมมือ "แม่โขง - ล้านช้าง"
  • 12 เมษายน 2019
  • 179
  • 0
           นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า จากผลการประชุมคณะกรรมการประสานการดำเนินการตามความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ในแม่น้ำล้านช้าง - แม่น้ำโขง (JC
อ่านต่อ