รง.น้ำตาลหารือ ส.ชาวไร่ฯ เสนอซื้ออ้อย 1,000 บาท/ตัน หวาน 10 ซี.ซี.เอส.ฤดูผล...
  • 5 April 2021
  • 473
  • 0
     กรุงเทพฯ 5 เม.ย.-นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ส่งหนังสือเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอ
อ่านต่อ
สอน. ยืนยันพร้อมจ่ายเงินชดเชยค่าอ้อยปี 2560/61
  • 20 December 2018
  • 833
  • 0
         จากกรณีที่มีข้อกังวลของผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทราย ต่อสภาพคล่องทางการเงินของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย ในการจ่ายเงินชดเชยเงินส่วนต่างค่าอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้า
อ่านต่อ