"บ่อจิ๋ว"กรมพัฒนาที่ดินจัดให้ยึดหลักโปร่งใส-เป็นธรรม
  • 10 มกราคม 2018
  • 1111
  • 0
    กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง “บ่อจิ๋ว” แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 45,000 บ่อ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำ ด้วยยึดหลักเกณฑ์คัดเลือกเกษตรกรร่วมโครงการด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม  &nbs
อ่านต่อ