"โค้งสุดท้าย" เกษตรกรขอการสนับสนุนสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (ชมคลิป)
  • 24 January 2020
  • 1480
  • 0
         ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ปัญหาภัยแล้งคุกคามภาคการเกษตรทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เกษตรกรเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผ่านมาส
อ่านต่อ