อากาศเริ่มหนาว เตือนระวังปลาในกระชัง "น็อคน้ำ-เป็นโรค"
  • 8 พฤศจิกายน 2017
  • 976
  • 0
         จากสภาพอากาศช่วงปลายฝนต้นหนาวต้นเดือนพฤศจิกายน หลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิเริ่มลดลง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงปลาในกระชังของเกษตรกร         &n
อ่านต่อ
เผยแนวทางป้องกันกระชังปลาเสียหายจากอุทกภัย
  • 8 สิงหาคม 2017
  • 765
  • 0
         นายภาณุวิชญ์ กันทะ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการเลี้ยงปลาในกระชังมากที่สุดในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 547 ราย ใน 5 อำเภอ ได้แก่ พิชัย 209 ราย เมืองอุตรดิตถ์ 183 ราย ตรอน 97 ราย ท่าปลา 56 ราย แ
อ่านต่อ