ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(เมษายน 64) ข้าวลดลงทุกชนิด/ข้าวโพดฯ ยาง หมู ก...
  • 5 April 2021
  • 226
  • 0
      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2564 ไว้ดังนี้ &nb
อ่านต่อ