เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวัง "เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน"
  • 12 August 2019
  • 994
  • 0
         เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวังการระบาดของ "เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน" ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนถึงออกดอก         เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พบระบาดทำความเสียหายให้กับทุเรียนอย่างม
อ่านต่อ