ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยฯ ชลบุรี เตือนหนอนกระทู้ระบาด
  • 4 June 2020
  • 516
  • 0
         ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 3 จังหวัดชลบุรี แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย พบการเข้าทำลายของ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ณ ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่การระบาดม
อ่านต่อ
กรมวิชาการเกษตร แนะเฝ้าระวัง "หนอนเจาะผลส้มโอ"
  • 7 November 2019
  • 777
  • 0
         สวนส้มโอในช่วงที่มีแดดแรง กลางวันมีลมแรง และกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงระยะนี้ กรมวิชาการเกษตร แนะเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอให้เฝ้าระวังหนอนเจาะผลส้มโอในระยะที่ต้นส้มโอติดผล เริ่มแรกจะพบตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่
อ่านต่อ
เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวัง "เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน"
  • 12 August 2019
  • 2,611
  • 0
         เตือนเกษตรกรชาวสวนทุเรียนระวังการระบาดของ "เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน" ซึ่งมักพบการเข้าทำลายในระยะที่ทุเรียนแตกใบอ่อนถึงออกดอก         เพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน พบระบาดทำความเสียหายให้กับทุเรียนอย่างม
อ่านต่อ