"ห้วยสะตอ-คลองแอ่ง" ความมั่นคงของลุ่มน้ำเมืองตราด
  • 18 พฤษภาคม 2018
  • 596
  • 0
p> ห้วยสะตอ-คลองแอ่งความมั่นคงของลุ่มน้ำเมืองตราดโดย ปรีชา อภิวัฒนกุล          อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะยาว ( พ.ศ.2544 - 25
อ่านต่อ
น้ำท่วมเมืองเพชรบุรี
  • 8 มีนาคม 2018
  • 651
  • 0
         แม่น้ำเพชรบุรี ความยาวกว่า 400 กิโลเมตร ไหลผ่าน อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด อ.เมือง สุดทางลงทะเลที่ อ.บ้านแหลม         ในอดีตน้ำหลากมาจะล้นตลิ่งไปนองอยู่
อ่านต่อ