แปลงใหญ่ข้าว : ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต (ชมคลิป)
  • 11 มกราคม 2018
  • 789
  • 0
    คนสุขภาพดี...มาจากข้าวสุขภาพดี      สมยง ประกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ย้อนให้ฟังถึงวิถีการทำนาที่ผ่านมาว่าต่างคนต่างทำ ประเภทตัวใครตัวมัน ผลผลิตที่ได้ก็จะขายให้พ่อค้าคนกลาง ซึ่งจะขาดทุนตล
อ่านต่อ