"ห้วยสะตอ-คลองแอ่ง" ความมั่นคงของลุ่มน้ำเมืองตราด
  • 18 พฤษภาคม 2018
  • 674
  • 0
p> ห้วยสะตอ-คลองแอ่งความมั่นคงของลุ่มน้ำเมืองตราดโดย ปรีชา อภิวัฒนกุล          อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ อ.บ่อไร่ จ.ตราด เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาระยะยาว ( พ.ศ.2544 - 25
อ่านต่อ