แพร่ ชู 3 พืชทางเลือก "แก้วมังกร-ส้มเขียวหวาน-สมุนไพร"
  • 12 กรกฎาคม 2019
  • 211
  • 0
         สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (สศท.2) ได้ทำการศึกษาสินค้าเกษตรที่สำคัญ รวมทั้งสินค้าทางเลือกที่มีศักยภาพสำหรับปรับเปลี่ยนการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าวเหนียวนาปี ในพื้นที่จังหวัด
อ่านต่อ
แพร่จัดเทศกาล "ส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย"
  • 4 กุมภาพันธ์ 2019
  • 415
  • 0
         นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย (Smart Product) จังหวัดแพร่ "เทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย" ซึ่งสำนักงานเกษตรจ
อ่านต่อ
ระวังเพลี้ยไฟบุกสวนส้ม-หนอนแมลงวันรุมกินโต๊ะเห็ด-มอดเจาะผลกาแฟ
  • 21 มีนาคม 2018
  • 707
  • 0
      สภาพอากาศที่แห้งแล้ง แปรปรวน กลางวันร้อนจัด กรมวิชาการเกษตร เตือนเจ้าของสวนส้มเขียวหวานให้เฝ้า ระวังเพลี้ยไฟ ในระยะที่ส้มติดผลอ่อนจนถึงผลส้มมีขนาดเบอร์ 4 จะพบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยใช้ปากดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ผลอ่อ
อ่านต่อ