ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่จัดการน้ำยั่งยืน/ยึด‘ความรู้คู่คุณธรรม’พาไทยรอดภั...
  • 19 March 2020
  • 372
  • 0
         สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ต้องเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี เพราะภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงกว่าร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกั
อ่านต่อ