เร่งแก้ภัยแล้ง! ผลักดันโครงการเพิ่มการผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค
  • 17 March 2020
  • 236
  • 0
         พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อ่านต่อ
สทนช. เดินหน้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซ่อมฝาย-ฟื้นฟูป่า
  • 26 February 2020
  • 171
  • 0
         สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตากเดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปรับปรุงฝาย ผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนและชาวบ้าน จัดหาแหล่งน้ำให้ชุมชนในพื้นที่สูงบ้านกล้อหล่อเบลอ พร้อมวางระบบท่อและติดตั้งเครื่องกรอง
อ่านต่อ
ฤดูแล้ง '63 ทุกภาคส่วนต้องเตรียมการ "รับมือ"
  • 6 January 2020
  • 961
  • 0
ฤดูแล้ง '63 ทุกภาคส่วนต้องเตรียมการ "รับมือ"โดย ปรีชา อภิวัฒนกุล         หากกล่าวถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้เมื่อก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2562/2563 (1 พฤศจิกายน 2562 - 30 เมษายน 2563) มีความคล้ายคลึงกับฤดูแล้ง 2561/2562 คือ ปริมาณ
อ่านต่อ