เร่งผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล
  • 2 May 2020
  • 289
  • 0
เร่งผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลรองรับพื้นที่อีอีซี มาบตาพุด-พัทยาโดย ปรีชา อภิวัฒนกุล         ฤดูแล้งปี 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้ความสนใจการแก้ไขปัญหาน้ำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 3 จังหวัด
อ่านต่อ
เร่งแก้ภัยแล้ง! ผลักดันโครงการเพิ่มการผลิตน้ำอุปโภค-บริโภค
  • 17 March 2020
  • 509
  • 0
         พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2563 และการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
อ่านต่อ
สทนช. เดินหน้าฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ซ่อมฝาย-ฟื้นฟูป่า
  • 26 February 2020
  • 262
  • 0
         สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดตากเดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ปรับปรุงฝาย ผนึกกำลังพันธมิตรภาคเอกชนและชาวบ้าน จัดหาแหล่งน้ำให้ชุมชนในพื้นที่สูงบ้านกล้อหล่อเบลอ พร้อมวางระบบท่อและติดตั้งเครื่องกรอง
อ่านต่อ