ราคามันฯสูง!ดันผลผลิตไทย-เพื่อนบ้านเพิ่ม : รัฐจัดเต็ม7โครงการรองรับ
  • 9 กุมภาพันธ์ 2019
  • 146
  • 0
      กรุงเทพฯ - นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู
อ่านต่อ
สศก. คาด นาปี61/62 ผลผลิตข้าวเปลือกลดลง เผย รัฐบาลผุด 10 โครงการอุ้มชาวนา
  • 20 พฤศจิกายน 2018
  • 570
  • 0
         นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจและการคาดการณ์ผลผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 เพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการผลผลิตข้าวตามแผนข้าวครบวงจรไ
อ่านต่อ
เกาะติด 7 เดือนส่งออก 5 สินค้าอินทรีย์ ยอดรวม 720 ตัน
  • 12 พฤศจิกายน 2018
  • 184
  • 0
         นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก. ได้ติดตามสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ 5 ชนิด ได้แก่ ใบชาเขียว, มะพร้าวอ่อน, กะทิสำเร็จ
อ่านต่อ