คูโบต้า เชิญร่วมงาน "เกษตรปลอดการเผา"
  • 18 กรกฎาคม 2019
  • 131
  • 0
         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมการข้าว สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญเกษตรกรทั่วประเทศ ผู้เกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรม และประชาชนทั
อ่านต่อ
สยามคูโบต้า ร่วมกับ 3 พันธมิตร ปลอดเผา 100 เปอร์เซนต์ ใน 3 ปี (ชมคลิป)
  • 11 กรกฎาคม 2019
  • 134
  • 0
           บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จับมือ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมการข้าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร
อ่านต่อ
สยามคูโบต้า จับมือ กรมพัฒนาที่ดิน มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการดิน
  • 4 กรกฎาคม 2019
  • 95
  • 0
           บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด (ที่ 2 จากขวา)
อ่านต่อ