ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(เมษายน 64) ข้าวลดลงทุกชนิด/ข้าวโพดฯ ยาง หมู ก...
  • 5 April 2021
  • 226
  • 0
      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2564 ไว้ดังนี้ &nb
อ่านต่อ
ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว ปี63/64(งวดที่1) 9.4 พันล้าน...
  • 11 November 2020
  • 313,190
  • 0
       กรุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในโครงการประกันรายได้เกษต
อ่านต่อ
ราคาสินค้าเกษตร (เม.ย.63)/ข้าว มันฯ หมู ขยับขึ้น/เปลือกเหนียว ข้าวโพด ยาง ป...
  • 27 March 2020
  • 1,267
  • 0
      นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนเมษายน 2563 ดังนี้       
อ่านต่อ