ธ.ก.ส.พร้อมโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว ปี63/64(งวดที่1) 9.4 พันล้าน...
  • 11 November 2020
  • 309,500
  • 0
       กรุงเทพฯ - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ และโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมทยอยจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ในโครงการประกันรายได้เกษต
อ่านต่อ
ราคาสินค้าเกษตร (เม.ย.63)/ข้าว มันฯ หมู ขยับขึ้น/เปลือกเหนียว ข้าวโพด ยาง ป...
  • 27 March 2020
  • 1,134
  • 0
      นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนเมษายน 2563 ดังนี้       
อ่านต่อ
ราคาสินค้าเกษตร (มี.ค.63)/หอมมะลิ ยางฯ ปาล์มฯ ขยับขึ้น/เปลือกเจ้า ข้าวโพดฯ...
  • 1 March 2020
  • 3,310
  • 0
      นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนมีนาคม 2563 ดังนี้       1)
อ่านต่อ