พาณิชย์ ชี้ โควิด-19 ส่งตลาดโลกสั่งซื้อข้าวไทยเพิ่ม
  • 2 April 2020
  • 830
  • 0
         น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กล่าวว่า สนค.ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการส่งออกข้าวของประเทศต่าง ๆ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่าประเทศผู้ผลิตและส่
อ่านต่อ