ร่วมน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่จัดการน้ำยั่งยืน/ยึด‘ความรู้คู่คุณธรรม’พาไทยรอดภั...
  • 19 March 2020
  • 373
  • 0
         สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง นำไปสู่การเกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ต้องเผชิญภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 40 ปี เพราะภาวะโลกร้อนทำให้ปริมาณน้ำฝนลดลงกว่าร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกั
อ่านต่อ
กรมประมงแนะวิธีป้องกัน/ดูแลสัตว์น้ำ-รับมือวิกฤติแล้ง รุนแรง-ยาวนาน
  • 8 May 2019
  • 544
  • 0
    กรุงเทพฯ - นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีสภาพอากาศที่แล้งแห้ง บางพื้นที่มีโอกาสเกิดปรากฎการณ์เอลนีโญ โดยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ในช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงขึ้นและอากาศร้อนจัด ปริมาณน้ำ
อ่านต่อ