แพร่จัดเทศกาล "ส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย"
  • 4 กุมภาพันธ์ 2019
  • 415
  • 0
         นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย (Smart Product) จังหวัดแพร่ "เทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย" ซึ่งสำนักงานเกษตรจ
อ่านต่อ