ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกองทุน TED Fund (ชมคลิป)
  • 13 September 2019
  • 446
  • 0
              เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 นายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund หรือ TED
อ่านต่อ
การเคหะฯเปิดเอกชนร่วมลงทุน-ประสบการณ์5ปีขึ้น เข้าคิวอื้อ!
  • 7 May 2019
  • 505
  • 0
   กรุงเทพฯ - ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติ เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับการเคหะแห่งชาติในโครงการร่วมดำเนินกิจการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Joint Support) อย่างเป็น
อ่านต่อ
หนุนสินเชื่อผู้ประกอบการกาแฟวาวี
  • 12 June 2017
  • 469
  • 0
          นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.หรือ SME Development Bank) ลงนามบันทึdข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
อ่านต่อ