วิธีตรวจสอบ ธ.ก.ส.โอนเงินสนับสนุน 500 บาท/ไม่ต้องไปยืนรอ เพียงปลายนิ้วคลิ๊ก...
  • 23 September 2019
  • 627355
  • 0
     กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ได้แจ้งถึง วิธีตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ไร่ละ500 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 20 ไร่ แบบไม่ต้องไปเข้าคิวยืนรอ โดยท่านสามารถเช็คดูก่อนว่า ธ.ก.ส.ไ
อ่านต่อ