ตรวจสอบชดเชยส่วนต่างประกันข้าว รอบที่1(งวด10)/เปลือกเหนียวไม่ได้ (อีกแล้ว)...
  • 11 January 2020
  • 4537
  • 0
        ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่
อ่านต่อ