เร่งสำรวจเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแบน 3 สารเคมี
  • 26 October 2019
  • 631
  • 0
         นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดแล้ว เพื่อให้
อ่านต่อ
นำร่องโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน
  • 16 October 2019
  • 339
  • 0
         เมื่อวันที่ 16 ต.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดโครงการแก้มลิงบ้านเกาะยวน ณ ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่า จากการที่ราษฎรในพื้นท
อ่านต่อ
คิกออฟโคนมไทยเข้มแข็ง ผลักดันสู่ตลาดโลก
  • 28 September 2019
  • 315
  • 0
         นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาโคนมไทย ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกร
อ่านต่อ