ก.เกษตรผนึกทุกภาคส่วนขับเคลื่อน 8 มาตรการ/ช่วยเหลือเกษตรกรผลไม้เจอวิกฤต Cov...
  • 19 April 2020
  • 389
  • 0
     นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังประชุม Conference ระหว่างส่วนราชการภาคเอกชน ภาคเกษตรกร เพื่อติดตามความก้าวหน้าบริหารจัดการขนส่งผลไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
อ่านต่อ
ธ.ก.ส.ออกมาตรการพักชำระหนี้เกษตรกร 3 เดือน/กระทบโควิด-19 ทั้งทางตรง-ทางอ้อม
  • 6 April 2020
  • 1,313
  • 0
     กรุงเทพฯ - นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีนโยบายให้สถาบันการเงินดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร
อ่านต่อ
ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยเกษตรกร-ภาคเกษตร กระทบโควิด-19/ขยายเวลา ลดดอก ปลอดต้น3ป...
  • 22 March 2020
  • 2,661
  • 0
      กรุงเทพฯ - นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเผชิญหน้ากับหลากหลายสถานการณ์ทั้งทางตรง ทางอ้ออมที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิ
อ่านต่อ