ราคามันฯสูง!ดันผลผลิตไทย-เพื่อนบ้านเพิ่ม : รัฐจัดเต็ม7โครงการรองรับ
  • 9 กุมภาพันธ์ 2019
  • 146
  • 0
      กรุงเทพฯ - นางอัญชนา ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สศก.ร่วมกับสมาคมมันสำปะหลัง 4 สมาคม ประกอบด้วย สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู
อ่านต่อ
โรคด่างมันสำปะหลังระบาดไทย! : สั่งเฝ้าระวังเข้ม 51 จังหวัด : จี้เกษตร-สหกรณ์ของบช่วยชาวไร่
  • 24 ตุลาคม 2018
  • 521
  • 0
        กรุงเทพฯ 24 ต.ค.– นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังปลัดกระทรวงเกษตรฯ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งตรวจสอบปัญหาการระบาดของโรคด่างมัน
อ่านต่อ
เกษตรฯ เร่งสกัดโรคใบด่างมันสำปะหลังลามเข้าประเทศ
  • 3 ตุลาคม 2018
  • 419
  • 0
         ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ได้รับการแจ้งเตือนจากสถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยสินค้าเกษตรเขตร้อน (CIAT) เกี่ยวกับพบการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในจังหวัดรัตนะคีรี
อ่านต่อ