รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำ พื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา
  • 17 April 2019
  • 498
  • 0
    รูปธรรมการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาโดย ปรีชา อภิวัฒนกุล         พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีความน่ากังวลตรงที่มีแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองน้อยมาก ไม่ว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขื่อนกระเสียว เขื่อนทับเสล
อ่านต่อ
กรมชลฯ ขอเกษตรกรพักรอปลูกรอบใหม่ 1 พ.ค.
  • 16 February 2018
  • 291
  • 0
         นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ผลการจัดสรรน้ำและผลการเพาะปลูกในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 1.15 ล้านไร่ เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยโครงการชลประทานในพื้นที่ได้เข้าไปสร้างการรับรู้แก่เกษตรก
อ่านต่อ