ครัวจังหวัดเกษตรอินทรีย์ ฝ่าวิกฤตโควิด-19
  • 5 April 2020
  • 278
  • 0
         จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แปลงเรียนรู้ "พืชผักอินทรีย์ วิถีอุทัย" ณ ต.เกาะเทโพ อ.เมือง จ.อุทัยธานี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แปลงเรียนรู้ พืชผักอิ
อ่านต่อ