ข้าวโพดพันธุ์ใหม่สู้ภัยแล้ง-นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน งานวิจัย“ซินเจนทา”เพือเก...
  • 2 April 2021
  • 656
  • 0
      ประเทศไทยส่งออกข้าวโพดหวานเป็นอันดับ 1 ของโลก มูลค่าการส่งออกกว่า 7.9 พันล้านบาทต่อปี ไปยังตลาดหลักประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มสหภาพยุโรป พื้นที่ปลูกรวม 7.5 ล้านไร่ เพื่อรักษาอันดับการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพ และต่อสู้ปัญหาภั
อ่านต่อ