ก.เกษตรฯ ยันปลูกข้าวโพดหลังนา ช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง
  • 6 เมษายน 2019
  • 197
  • 0
           ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านต่อ
เกษตรกรอุบลฯ แห่ร่วมโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา
  • 17 มีนาคม 2018
  • 1279
  • 0
         ความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้ง ปีการผลิต 2560/61 ที่มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการ เกษตรกรมีรา
อ่านต่อ
ชี้เกษตรกรปลูกข้าวโพดต้องดูตลาด
  • 7 ธันวาคม 2017
  • 445
  • 0
         นายเติมศักดิ์ บุญชื่น ประธานคณะกรรมการด้านพืชไร่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตข้าวโพดของประเทศปีนี้ฤดูกาลผลิต 2560/2561 ผลผลิตอยู่ประมาณ 4.5 ล้านตัน จากมาตรการราคาที่รัฐบาลพยายามจะแก
อ่านต่อ