ไม่สามารถซื้อขายได้ เป็น"โมฆะ": กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150
  • 23 ธันวาคม 2018
  • 1138
  • 0
    ว่ากันด้วยที่ดิน ส.ป.ก.โดยเฉพาะกับประเด็นคำถามที่เกิดปัญหา สร้างความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ปรากฏเอกสารสิทธิ์ถือครองผืนดินฉบับนี้เกิดขึ้น คือ ประชาชนไม่รู้ว่า ที่ดิน ส.ป.ก.4-01 คืออะไร และ สามารถซื้อ
อ่านต่อ