ประธานสภาเกษตรกรฯ แนะการสร้างเศรษฐกิจจากการปลูกต้นไม้
  • 7 มีนาคม 2018
  • 1077
  • 0
         นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ได้มีโอกาสเข้าร่วมเสวนา เรื่อง "กลยุทธ์สร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมไม้เศรษฐกิจให้ถึงเป้า" จัดโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บนเวทีได้นำ
อ่านต่อ
"ประพัฒน์" เข้าพบฑูตจีนวางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
  • 28 กุมภาพันธ์ 2018
  • 316
  • 0
         นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับเชิญจาก ฯพณฯ ลวี่เจี้ยน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อหารือในการสร้างควา
อ่านต่อ
สภาเกษตรกรฯ ประสานความร่วมมือ "ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย"
  • 14 กุมภาพันธ์ 2018
  • 595
  • 0
         สภาเกษตรกรแห่งชาติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ "ปั้นนักธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไทย (SMEs เกษตร) ตามแนวประชารัฐ" เมื่อวันที่ 13
อ่านต่อ