โครงการประกันฯมันสำปะหลัง (งวดที่ 8) ชดเชย 0.36 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เก...
  • 25 June 2020
  • 799
  • 0
     ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะ หลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 (งวดที่ 8)
อ่านต่อ
ประกันรายได้ชาวสวนปาล์มฯ (งวดที่7) รับชดเชย กิโลกรัมละ 0.82 บาท/ครัวเรือนไม...
  • 12 June 2020
  • 7,352
  • 0
      ประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำหนดราคาตลาดอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 7) คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม-10 มิถุนายน
อ่านต่อ
เกษตรกรปลูก“เปลือกเจ้า-หอมปทุม” รับชดเชยประกันรายได้ผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 (ง...
  • 29 May 2020
  • 596
  • 0
       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 30)
อ่านต่อ