"คูโบต้า" ชวนเยาวชนร่วมโครงการ สมาร์ท ฟาร์เมอร์ แคมป์
  • 11 พฤษภาคม 2018
  • 416
  • 0
         บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโครงการ KUBOTA Smart Farmer Camp 2018 สร้างประสบการณ์การทำเกษตรให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้นิสิต และนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาส
อ่านต่อ
พลังใจ...สู้ภัยหนาว ปีที่18
  • 20 พฤศจิกายน 2017
  • 330
  • 0
    บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กองทัพบก สานต่อ “โครงการ KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว” ปีที่ 18 ลงพื้นที่มอบเสื้อกันหนาวให้แก่พี่น้องชาวไทยในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 10,000 ตัว มูลค่า 4,000,000  บาท ในจังหวัดตาก
อ่านต่อ
นวัตกรรมเพื่อเกษตรกรไทยยุค4.0
  • 28 กันยายน 2017
  • 1047
  • 0
  นิทรรศการให้ความรู้เกษตรกร “สยามคูโบต้า”เน้นย้ำเทคโนโลยีทำเกษตรแม่นยำสูง โชว์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากญี่ปุ่น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เกษตรแบบแม่นยำสูง-ทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ไทยแลนด์ 4.0” และ&
อ่านต่อ