กรมข้าวหนุน"วิสาหกิจแปลงใหญ่"ผลิตข้าวชั้นดีป้อนตลาดรับกระแส กข.43 มาแรง
  • 25 มิถุนายน 2019
  • 186
  • 0
     กรุงเทพฯ - นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.โพนข่า จ.ศรีสะเกษ ว่าระยะแรกกรมมีแผนดำเนินงานวิสาหกิจแปลงใหญ่ต้นแบบ 2 แปลง คือกลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.โพนข่า จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มนาแปลง
อ่านต่อ
แปลงใหญ่ข้าวปี59–60ลดต้นทุน 449.51 ลบ./ผลผลิตเพิ่มขึ้น 1,579.10 ลบ.
  • 10 พฤษภาคม 2018
  • 290
  • 0
           กรุงเทพฯ - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ว่าโครงการเกษตรแปลงใหญ่เริ่มตั้งแต่ปี 2559 พบว่าเกษตรกรตอบรับเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากตัวเล
อ่านต่อ
นาแปลงใหญ่ปี60 บทสรุป!"ลดต้นทุน-รายได้เพิ่ม-เกษตรกรเข้มแข็ง"
  • 16 กุมภาพันธ์ 2018
  • 1560
  • 0
    สศก.ติดตามผลโครงการนาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560 เกษตรกรยิ้มรับ ได้รับปัจจัยการผลิต องค์ความรู้ เทคโนโลยีมาปรับใช้ ช่วยลดต้นทุน ผลผลิตดี สร้างรายได้เพิ่ม เกิดความสามัคคี-เข้มแข็ง ในการรวมกลุ่มได้เป็นอย่างดี      
อ่านต่อ