กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร“งดทำนาปรังรอบ 2”เสี่ยงเสียหายสิ...
  • 16 March 2021
  • 247
  • 0
       กรุงเทพฯ -นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝนตกน้อยทำให้เจอปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด อ่างเก็บน้ำต่างๆปริ
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมฯ เร่งยกระดับแปลงใหญ่ เคาะประตูบ้าน-สร้างความเข้าใจ เข้าร่วมแล้ว...
  • 27 February 2021
  • 381
  • 0
     กรุงเทพฯ-นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมฯได้ดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อสร้างโอกาสให้กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาคุณภา
อ่านต่อ
กรมส่งเสริมฯเกษตร เร่งแปลงใหญ่จดทะเบียนนิติบุคคล/จัดทำแผน-ขออนุมัติฯเคลื่อน...
  • 8 February 2021
  • 762
  • 0
      กรุงเทพฯ-นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้า หน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ ลงพื้นที่แบบเคาะประตูบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลง
อ่านต่อ