รง.น้ำตาลหารือ ส.ชาวไร่ฯ เสนอซื้ออ้อย 1,000 บาท/ตัน หวาน 10 ซี.ซี.เอส.ฤดูผล...
  • 5 April 2021
  • 473
  • 0
     กรุงเทพฯ 5 เม.ย.-นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย หรือ TSMC เปิดเผยว่า สมาคมฯได้ส่งหนังสือเชิญสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยอ
อ่านต่อ
รง.น้ำตาลชงแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ ปี 63/64 เข้าหีบไม่เกินร้อยละ40-อ้อยสดราคาต้...
  • 19 August 2020
  • 1,372
  • 0
       กรุงเทพฯ - นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC)  กล่าวว่า โรงงานน้ำตาลเสนอแนวทางแก้ปัญหาอ้อยไฟไหม้ประจำฤดูกาลหีบอ้อย ปี 2563/64 ในทางเดียวกับที่ชาวไร่อ้อยเสนอให้
อ่านต่อ
ชงรัฐหนุนสินเชื่อ"รถตัดอ้อย"ช่วยชาวไร่ : ลดเผา-ลดหมอกควัน : รักษาคุณภาพน้ำต...
  • 16 February 2019
  • 1,145
  • 0
     กรุงเทพฯ - นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี รองประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (TSMC) เปิดเผยว่า ปัญหาไฟไหม้เป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายต้องร่วมมือกัน เพื่อลดปัญหาเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว ซึ่งส่ง
อ่านต่อ