"อ.ยักษ์" เยือน ก.ต่างประเทศ ชูหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  • 21 มีนาคม 2019
  • 142
  • 0
             นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงกา
อ่านต่อ
"อ.ยักษ์" ส่งเสริมงานสหกรณ์ ชู ความซื่อสัตย์ เสียสละ และภูมิใจ เป็นหัวใจของการปฏิรูป
  • 27 กุมภาพันธ์ 2019
  • 206
  • 0
         การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การปฏิรูปสหกรณ์ สู่สังคมมั่นคงยั่งยืน" เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแ
อ่านต่อ
เกษตรฯ จับมือเอกชน นักวิชาการ เสนอผลการศึกษายืดอายุผลไม้ด้วยห้องเย็นชุมชน
  • 25 กุมภาพันธ์ 2019
  • 193
  • 0
         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาการยืดอายุผลไม้ด้วยห้องเย็นชุมชน และพิธีเปิดการค้าขายลำไยตามข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ผลการศึกษาการย
อ่านต่อ