ดันวิสาหกิจฯบ้านอุ่มแสง : อาหารปลอดภัยใน"โรงพยาบาล โรงเรียน แหล่งเที่ยว"
  • 17 กุมภาพันธ์ 2019
  • 155
  • 0
      ศรีสะเกษ - นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมการดำเนินการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนบ้านอุ่มแสง (อินทรีย์) ต.ดู่ อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ ว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
อ่านต่อ
รมช.วิวัฒน์ ย้ำให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย กรณีเขื่อนราษีไศล-หัวนา
  • 15 กุมภาพันธ์ 2019
  • 111
  • 0
         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากเขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามม
อ่านต่อ
รมช.เกษตรฯ มอบนโยบาย ส.ป.ก. ขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี 62
  • 11 กุมภาพันธ์ 2019
  • 137
  • 0
         เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนงานปฏิรูปที่ดิน ปี พ.ศ. 2562 โดยมี นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุ
อ่านต่อ