คต.ชี้สถานการณ์ราคามันสำปะหลังดีขึ้นต่อเนื่อง/แนะผู้ส่งออกเก็บสต็อกมันเส้นร...
  • 17 February 2021
  • 1,403
  • 0
      กรมการค้าต่างประเทศ (คต.)-นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยในเฟสบุักของกรมฯว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดปัญหาราคามันสำปะหลังในประเทศตกต่ำ เนื่องจากภาคเอกชนขายตัดราคาส่งออกกันเอง ซึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และร
อ่านต่อ
ก.พาณิชย์ ดึง 3 สมาคมแก้ราคามันฯตกต่ำ ช่วยชาวไร่ได้รับราคาที่เหมาะสม เป็นธร...
  • 25 January 2021
  • 2,513
  • 0
      กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ผลักดันให้สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผลิต ภัณฑ์มันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้กลไกของภาคเอกชนเอง เพื่อแก้ปัญหาการขายตัดราคาและช่วยเหลือเกษตรกรมันสำปะห
อ่านต่อ