เกษตรฯ เตรียมจัดงานวันดินโลก 5 ธ.ค.นี้
  • 29 มิถุนายน 2019
  • 275
  • 0
         นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวันดินโลกครั้งที่ 3/2562 ณ กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพิจารณาแผนการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 และการส่งผลงานการประกวดรางวั
อ่านต่อ
พด. ติวเข้มทำงานแบบมืออาชีพ มุ่งสู่ข้าราชการ 4.0
  • 26 มิถุนายน 2019
  • 99
  • 0
         นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวถึงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 256
อ่านต่อ
กรมพัฒฯจัดให้"บัตรดินดี"ฟื้นฟูดินทั่วทิศ-มุ่งเกษตรกรไทยยั่งยืน
  • 3 พฤษภาคม 2019
  • 882
  • 0
   กรุงเทพฯ - เมื่อเร็วๆนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานประชุมแนวทางการดำเนินงานโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุก ให้บริการ แนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่ พร้อมม
อ่านต่อ