"กฤษฎา" พร้อมลุยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
  • 8 October 2018
  • 664
  • 0
         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
อ่านต่อ
103ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่4
  • 20 March 2018
  • 1,020
  • 0
          กรุงเทพฯ 20 มี.ค. - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการ ธ.ก.ส.เป็นประธานมอบวุฒิปริญญาบัตร ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 4 จำนวน 103 คน เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศให้ออกมา
อ่านต่อ