ธ.ก.ส.พักหนี้เกษตรกรพื้นที่เสี่ยง(โควิด-19)สูง พร้อมเปิดให้กู้ฉุกเฉิน-เสริม...
  • 1 February 2021
  • 422
  • 0
       ธ.ก.ส.-นายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ รักษาการแทนผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า คณะกรรมการ ธ.ก.ส.มีมติเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เห็นชอบมาตรการ และมอบหมาย ธ.ก.ส.เร่งให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่
อ่านต่อ
"กฤษฎา" พร้อมลุยแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
  • 8 October 2018
  • 742
  • 0
         นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
อ่านต่อ
103ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่4
  • 20 March 2018
  • 1,069
  • 0
          กรุงเทพฯ 20 มี.ค. - นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะกรรมการ ธ.ก.ส.เป็นประธานมอบวุฒิปริญญาบัตร ทายาทเกษตรกรมืออาชีพรุ่นที่ 4 จำนวน 103 คน เพื่อสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จากทั่วประเทศให้ออกมา
อ่านต่อ