โครงการประกันมันสำปะหลัง (งวดที่ 6) ชดเชย 0.39 บาท/กิโลกรัม ครัวเรือนไม่เกิ...
  • 27 April 2020
  • 19,133
  • 0
        ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครง การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประ กันรายได้เกษตรผู้ปลูกมันสำปะหลั
อ่านต่อ
ชาวสวนปาล์มฯไม่ได้รับชดเชย งวดที่5/ราคาตลาด 4.98 บ./กก. สูงกว่าราคาประกัน
  • 31 March 2020
  • 1,061
  • 0
      ประกาศคณะอนุกรรมการบริหาร โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 เรื่อง การกำ หนดราคาตลาดอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน (งวดที่ 5) คาดเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่
อ่านต่อ
ชดเชยส่วนต่าง "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" งวดที่4/กิโลกรัมละ 0.59 บาท ครัวเรือนไม่...
  • 18 March 2020
  • 1,889
  • 0
     ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63
อ่านต่อ