โครงการเขื่อนปะอาว PR3 : โมเดลจัดการน้ำเพื่อการเกษตรที่สมบูรณ์ ยั่งยืน
  • 1 March 2019
  • 926
  • 0
      พื้นที่ชลประทานโครงการเขื่อนปะอาว PR3 แม้ได้ชื่อเป็นพื้นที่ชลประทาน และมีระบบชลประทานเป็นเครื่องมือส่งน้ำ เช่น คลองสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย ก็ไม่ได้หมายความว่า ได้รับน้ำทั่วถึง       เขื่อนปะอาว เป็นเขื่อนทดน้
อ่านต่อ
ชาวนาลำโดมน้อย พึ่งตนเอง! ตั้งกองทุนจัดหาค่าสูบน้ำไม่ง้อรัฐ
  • 5 September 2018
  • 1,849
  • 0
         ระเบียบกรมชลประทาน ว่าด้วยการสูบน้ำช่วยค่ากระแสไฟฟ้าให้เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานนั้น ระบุช่วยเหลือเพียง 1 ฤดูเท่านั้น นอกจากนั้นเกษตรกรก็ต้องลงขันจ่ายค่าไฟฟ้ากันเอง ในฤดูฝนอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก อาจติดขัดกรณีฝนทิ้งช
อ่านต่อ
ทีมประชารัฐอ่าวทาม ร่วมประชุมปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่
  • 17 July 2018
  • 206
  • 0
         นายสุจินต์ หลิ่มโตประเสริฐ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ นายประจักษ์ ศรีจักร วิศวกรโยธาชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมทีมประชารัฐอ่าวทาม สำนักงานชลประทานที่ 7 ทำเวทีคืนข้อมูล ปัญหาแล
อ่านต่อ