ก.เกษตรฯ ยันปลูกข้าวโพดหลังนา ช่วยเกษตรกรมีรายได้มั่นคง
  • 6 เมษายน 2019
  • 197
  • 0
           ภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานวันเก็บเกี่ยวและการตลาดข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ แปลงนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์บ้านน้อย อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
อ่านต่อ
"ไก่ประดู่หางดำ"อาชีพเสริม"ทุนต่ำ-เลี้ยงง่าย-กำไรงาม"
  • 21 มีนาคม 2018
  • 718
  • 0
           กรุงเทพฯ - นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ ที่นับเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในจังหวัดหนอง
อ่านต่อ