"แตงโมอินทรีย์"ผลิตผลหลังนาแปลงใหญ่ :รายได้เสริมเกษตรกรคำเขื่อนแก้ว
  • 10 กุมภาพันธ์ 2019
  • 308
  • 0
    ยโสธร - นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ กลุ่มปลูกฮัก แตงโมอินทรีย์ ที่บ้านเหล่าฝ้าย ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร       นายพรทวี ศรีสง่า ประธานกลุ
อ่านต่อ