"จันทบุรี7,8,9"ทุเรียนพันธุ์ใหม่มาตรฐาน"ชะนี-หมอนทอง"
  • 10 เมษายน 2018
  • 2151
  • 0
          กรุงเทพ - ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สถาบันวิจัยพืชสวน ได้วิจัยทุเรียนพันธุ์ใหม่ จำนวน 3 พันธุ์ คือ จันทบุรี 7 จันทบุรี 8 และจันทบุรี 9&n
อ่านต่อ