ชดเชยส่วนต่าง"ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์"งวดที่2/กิโลกรัม 0.48 บาท ครัวเรือนไม่เกิน...
  • 17 January 2020
  • 1428
  • 0
       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
อ่านต่อ