ประกันรายได้ฯข้าว ปีผลิต 63/64 (งวดที่ 22) รับชดเชย 3 ชนิดข้าว/เปลือกหอมฯ-ห...
  • 5 April 2021
  • 281
  • 0
       ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่
อ่านต่อ
ประกันรายได้ข้าว รอบที่1 (งวด22)/ชดเชย2ชนิด เปลือกเจ้า-เปลือกหอมปทุมฯ
  • 3 April 2020
  • 2,812
  • 0
      ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่
อ่านต่อ