กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งทำความเข้าใจเกษตรกร“งดทำนาปรังรอบ 2”เสี่ยงเสียหายสิ...
  • 16 March 2021
  • 247
  • 0
       กรุงเทพฯ -นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ช่วงฤดูฝนที่ผ่านมา พื้นที่ส่วนใหญ่ของภาคเหนือซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝนตกน้อยทำให้เจอปัญหาภัยแล้งถึงแล้งจัด อ่างเก็บน้ำต่างๆปริ
อ่านต่อ