ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(เมษายน 64) ข้าวลดลงทุกชนิด/ข้าวโพดฯ ยาง หมู ก...
  • 5 April 2021
  • 226
  • 0
      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนเมษายน 2564 ไว้ดังนี้ &nb
อ่านต่อ
ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร(มีนาคม 64) เปลือกเจ้า-เหนียว ปาล์ม น้ำตาลฯ ลด...
  • 2 March 2021
  • 1,660
  • 0
      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนมีนาคม  2564 ไว้ดังนี้ &n
อ่านต่อ
ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร (กุมภาพันธ์ 64) หลายชนิดดีขึ้น/เปลือกเจ้า น้ำ...
  • 29 January 2021
  • 5,957
  • 0
      ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ไว้ดังนี้ &nbs
อ่านต่อ