ราคาสินค้าเกษตร (ตุลาคม 63) เปลือกเจ้า มันฯ ยาง ปาล์ม ขยับขึ้น/เปลือกหอม-เห...
  • 6 October 2020
  • 6,034
  • 0
       ธ.ก.ส. - นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตร ประจำเดือนตุลาคม 2563 ไว้ดังนี้     &
อ่านต่อ
ราคาสินค้าเกษตร (พ.ค.63) ขยับขึ้นเกือบทุกรายการ/มีเพียงยางพาราปรับตัวลดลง
  • 30 April 2020
  • 782
  • 0
      นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้       1.แน
อ่านต่อ
ราคาสินค้าเกษตร (เม.ย.63)/ข้าว มันฯ หมู ขยับขึ้น/เปลือกเหนียว ข้าวโพด ยาง ป...
  • 27 March 2020
  • 1,028
  • 0
      นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส. คาดการณ์ราคาสินค้าเกษตรช่วงเดือนเมษายน 2563 ดังนี้       
อ่านต่อ